Nayadel. Oli s/llenç. 200x200 cm. 2005 (Ref.:05003)