Barcelona 1956
Estudis de pintura i procediments murals a l'Escola Massana de
Barcelona.
Exposa la seva obra
des de 1975.